Boeken & catalogi

Uitgaves voor tentoonstellingen, kunstenaars en ontwerpers

Delft in Detail, traditie met nieuwe ogen bekeken

Een catalogus voor een tentoonstelling in het Gemeente Museum Den Haag, die de verbinding legt tussen Delfs Blauw en het werk van kunstenaars, die zich daardoor laten inspireren, samengesteld door Hella Jongerius. Voor deze publicatie is naast het ontwerp ook de fotografie van mijn hand.

Coolsingel, 700 jaar Rotterdammers en hun stad

Na aanleiding van de vernieuwing van de Coolsingel wordt ook de geschiedenis van deze straat en daarmee ook van de stad Rotterdam ontrafeld. Het boek verschijnt gelijktijdig met de tentoonstelling 'Coolsingel' in het Museum Rotterdam.


Home made Holland, how craft and design mix

Een catalogus voor de tentoonstelling 'Home made Holland' in het Londonse Crafts Council toont een overzicht van Nederlandse ontwerpers en hun werk. Voor deze publicatie is naast het ontwerp ook de fotografie van mijn hand.

Brazil/Holland, a design match

Een verslag van een studiereis naar Brazilië, ondernomen door studenten van de Design Academy Eindhoven, met het doel een samenwerking te creëren tussen Nederlandse studenten en Braziliaanse ambachtslieden.

Ans Hey, de onvergetelijke kolossen van Lacoste

Over het werk van de Nederlandse beeldhouwster in de steengroeven van Lacoste in de Franse Provence, waar zij haar beelden combineert met dans en performance.

Pauline Wiertz, Wunderkammer

Een publicatie die een inkijk geeft in het 'curiositeiten cabinet' van Pauline Wiertz. Haar porceleinen beelden lijken op wonderbaarlijke verzamelingen geïnspireerd door het allerdaagse.

Armour, de fortificatie van de mens

Overzicht van de tentoonstelling in Fort Asperen waarin de beschutting van de mens centraal staat. Een interdisciplnaire tentoonstelling samengesteld door Lidewij Edelkoort.