Kunsthal Rotterdam

Een succesvol jaar op 40 strekkende meter

De Kunsthal heeft bijzondere en verrassende tentoonstellingen. Rondom deze tentoonstellingen vinden eregelmatig events plaats voor verschillende doelgroepen. Met dit jaaroverzicht heeft Ufork de veelzijdigheid en diversiteit van het aanbod groots in beeld gebracht.

Een jaar met fantastische tentoonstellingen waarvoor veel bezoekers naar Rotterdam kwamen. Het overzicht geeft rondom iedere tentoonstelling een beeld van de activiteiten, die net zo divers zijn als het publiek van de Kunsthal.

Bezoekers konden op de wand laten weten wat hun favorieten van het jaar waren en suggesties doen voor toekomstige tentoonstellingen. Het leverde veel inspiratie op!