Recon Openluchtschool

De nieuwe identiteit van de Recon Openluchtschool verenigt drie scholen met elkaar. Scholen die hun bijzondere doelgroep, kinderen met een langdurige ziekte, de kans bieden om binnen hun mogelijkheden veilig te groeien en een volledige schoolloopbaan te volgen.

Vier in één

In eerste instantie was de vraag vanuit de school de website te actualiseren. Al snel bleek dat de oude huisstijl niet geschikt was de gewenste aanpassingen op een heldere manier toe te passen. De visuele identiteit moest worden vernieuwd.

Wij hebben een logo en huisstijl ontwikkeld die op een duidelijke manier onderscheid maken tussen de verschillende scholen en die tegelijkertijd een eenheid vormen.

Het logo symboliseert de veilige plek die de scholen bieden, maar refereert ook aan de verschillende scholen zelf. Met de nieuwe huisstijl is het mogelijk als scholengemeenschap te communiceren of als een van de scholen met een duidelijke aan de school verbonden kleurcode. 

Het logo is er in vier variaties: voor de koepel, ReconSO, ReconPro en ReconCollege.

Teamwork

Het voorstel om het logo ook aan te pakken riep bij het gehele team discussie op over de identiteit van de school. Door gezamenlijke beslissingen te nemen voelde de organisatie sterker waar zij voor staan. Ook het werken aan een website zet een organisatie op scherp. Vorm en inhoud zijn met elkaar verbonden en moeten elkaar versterken om één duidelijk verhaal te kunnen vertellen. De Recon heeft nu een nieuwe onderscheidende visuele identiteit die past bij de bijzondere school die ze zijn.


Deze opdracht is gerealiseerd in samenwerking met Marika Porrey van Websitewinkel.